ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για την αποφυγή έντοκης επιστροφής των χρημάτων

Νέα υπουργική απόφαση δίνει τη δυνατότητα για διορθώσεις στη ρήτρα απασχόλησης. Οι σχετικές λεπτομέρειες.

Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα MyBusinessSupport για διορθώσεις λαθών και βέβαια αποφυγή προστίμων που “επικρέμονται” για 20.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά έχουν ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ή παραβάσεις στη ρήτρα απασχόλησης.

Να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα καταλογιστεί σε “¨παραβάτες” υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, με νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προβούν σε σχετικές διορθώσεις σε σχέση με τη ρήτρα απασχόλησης κι εφόσον αποδειχθεί ότι με το νέο τρόπο υπολογισμού της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, τήρησαν στις σχετικές δεσμεύσεις, όχι μόνο θα απαλλαγούν από την έντοκη και εφάπαξ επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιστρεπτέας, αλλά και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την έκπτωση του 15% επί του επιστρεπτέου ποσού για την εφάπαξ καταβολή.

Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή (ΓΔΟΥ 85/2022) προβλέπει:

  • – Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, η επιστροφή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής.
  • – Παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Οσες δεν το πράξουν θα κληθούν επίσης να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού.
  • – Για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων» αναφέρει η Απόφαση,.

Δηλαδή, μία επιχείρηση έαν απέλυσε έναν εργαζόμενο έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, εκτιμάται ότι τηρεί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν ποσά προς επιστροφή θα διαγραφούν τα ποσά και θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

– Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και έχουν τηρηθεί οι όροι διατήρησης του προσωπικού, παρέχεται η έκπτωση 15% στην περίπτωση που καταβληθεί το ποσό εφάπαξ.

PHGH\NEWS247

Back to top button